Apie mus : Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Suvokdami savo socialinę atsakomybę ir savo noru prisiimdami papildomus įsipareigojimus tobulinti verslo praktiką, diegti modernias žmogiškųjų išteklių vadybos technologijas, savo praktikoje naudojame gamtos išteklius tausojančias technologijas bei žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas.

Kurdami savo verslo strateginius planus, numatome galimas neigiamas pasekmes gamtinei bei socialinei aplinkai, suderiname darbo santykius bei aktyviai dalyvaujame socialiniame dialoge.

Planuodami savo veiklą, atsižvelgiame į suinteresuotų dalyvių pareikštą poziciją bei visuomenės lūkesčius, užtikriname skaidrų valdymą ir plėtojame etiškus santykius su partneriais, laikydamiesi teisės ir profesionalumo standartų bei klientų informacijos konfidencialumo užtikrinimo.

How to enable JavaScript in your browser