Paslaugos: Auditas

Auditas

Atliekant auditą ROSK Consulting darbuotojai vadovaujasi Tarptautiniais audito standartais (TAS), Audito įstatymu bei Auditorių profesinės etikos kodeksu. Atlikęs auditą, nepriklausomas auditorius pateikia išvadą, kuri suteikia finansinėms ataskaitoms didesnį svorį, o jose pateikta informacija kartu su metinėmis ataskaitomis tampa papildomu kliento verslo valdymo įrankiu, sustiprinančiu informacijos patikimumą investuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

Atsižvelgdami į įmonės poreikius, siūlome šias audito paslaugas:

  • finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus, auditas;
  • finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), auditas;
  • ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo auditas;
  • finansinių ataskaitų peržvalga;
  • specialios, iš anksto sutartos, procedūros;
  • vidaus auditas.

Tai pat padedame įmonėms parengti finansines ataskaitas pagal aukščiau paminėtus standartus ar reikalavimus.

Dėl papildomos informacijos apie audito paslaugas prašome kreiptis:

Lolita
Sinkievičiūtė Buhalterės padėjėja
lsinkieviciute@roskconsulting.lt

Lukas
Milčinauskas Auditoriaus asistentas
lmilcinauskas@roskconsulting.lt

Karolis
Gudkovas Auditoriaus asistentas
kgudkovas@roskconsulting.lt

Akvilė
Ledžiūtė Patyrusi auditoriaus asistentė
aledziute@roskconsulting.lt

Simonas
Vendzelis Jaunesnysis darbo grupės vadovas
svendzelis@roskconsulting.lt

Jelena
Zelenec Vyr. buhalterė
jzelenec@roskconsulting.lt
+370 607 84699

Justina
Šileikienė Darbo grupės vadovė
jsileikiene@roskconsulting.lt

Vytautas
Jankauskas Darbo grupės vadovas
vjankauskas@roskconsulting.lt

Lukas
Andriušis Audito skyriaus vyresnysis darbo grupės vadovas
landriusis@roskconsulting.lt
+370 686 63226

Gabrielė
Čekanauskaitė Audito ir apskaitos skyrių vadovė
gcekanauskaite@roskconsulting.lt
+370 630 96386

Lolita
Sinkievičiūtė Buhalterės padėjėja
lsinkieviciute@roskconsulting.lt

Lukas
Milčinauskas Auditoriaus asistentas
lmilcinauskas@roskconsulting.lt

Karolis
Gudkovas Auditoriaus asistentas
kgudkovas@roskconsulting.lt

Akvilė
Ledžiūtė Patyrusi auditoriaus asistentė
aledziute@roskconsulting.lt

Simonas
Vendzelis Jaunesnysis darbo grupės vadovas
svendzelis@roskconsulting.lt

Jelena
Zelenec Vyr. buhalterė
jzelenec@roskconsulting.lt
+370 607 84699

Justina
Šileikienė Darbo grupės vadovė
jsileikiene@roskconsulting.lt

Vytautas
Jankauskas Darbo grupės vadovas
vjankauskas@roskconsulting.lt

Lukas
Andriušis Audito skyriaus vyresnysis darbo grupės vadovas
landriusis@roskconsulting.lt
+370 686 63226

Gabrielė
Čekanauskaitė Audito ir apskaitos skyrių vadovė
gcekanauskaite@roskconsulting.lt
+370 630 96386

How to enable JavaScript in your browser