Komanda: Romanas Skrebnevskis

Romanas Skrebnevskis

Patirtis ir profesinė kvalifikacija

Romanas Skrebnevskis yra audito ir konsultacijų bendrovės UAB „ROSK Consulting“ vadovas,
turintis daugiau nei 15 metų audito ir apskaitos patirties. 12 metų Romanas dirbo tarptautinėje audito
bendrovėje Deloitte, jis sėkmingai dirbo su daugeliu klientų, suteikiant jiems audito bei konsultacijų
paslaugas, analizuojant jų veiklą bei patariant finansinės apskaitos, mokesčių, finansinės analizės bei
valdymo klausimais.

Romanas turi daugiau nei 6 metų patirtį vedant įvairaus lygio apmokymus tarptautinio audito bei
apskaitos klausimais, nuo 2007 m. veda mokymus Lietuvos Auditorių rūmų nariams.

Romano profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS), auditai, kompanijos
apskaitos sistemų transformavimas iš Lietuvos apskaitos standartų į Tarptautinius apskaitos
standartus, sutarčių valdymas, biudžetavimas ir kaštų kontrolė, vidinės kontrolės peržiūrų atlikimas,
rekomendacijų klientams teikimas dėl vidinės kontrolės planavimo ir įdiegimo.

Išsilavinimas:

  • Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas. Ekonomikos mokslų magistro diplomas (apskaitos ir
    audito specialybė), 1998 m.
  • Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas. Ekonomikos mokslų bakalauro diplomas (apskaitos ir
    audito specialybė), 1996 m.
  • Lietuvos Respublikos Auditoriaus licencija, suteikta Audito ir apskaitos institute, 2006 m.
  • ACCA licencija, 2007 m.

Kita informacija:

  • Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo narys
  • Lietuvos apskaitos standartų (prie Audito ir apskaitos tarnybos) komiteto narys

Kalbos: lietuvių (puikiai), anglų (puikiai), rusų (puikiai).

Gabrielė
Čekanauskaitė Asocijuotoji partnerė/audito ir apskaitos skyrių vadovė
gcekanauskaite@roskconsulting.lt
+370 630 96386

Lukas
Andriušis Audito projektų vadovas
landriusis@roskconsulting.lt
+370 686 63226

How to enable JavaScript in your browser